Hvad er historiefortælling for en størrelse?

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til at ske i fremtiden. At blive en god historiefortæller handler, blandt andet, om at kunne bygge en historie op, så den har en begyndelse, en midte og en slutning. Historiefortælling gør barnet i stand til at fortælle om egne oplevelser - ud fra eget perspektiv.

Historiefortælling tæller det lille barns tidligste fortællinger, f.eks. "Se - bold hopper" til det store barns fortællinger om oplevelser i skolen, handlinger i lege, film og meget andet.  

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Historiefortælling" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på historiefortælling.

 

Historiefortælling

Tips & tricks

Spisetid er et godt tidspunkt til at snakke om, hvad der er sket i løbet af dagen. I kan skiftes til at fortælle om den sjoveste ting, der er sket. Start f.eks. med spørgsmålet: "Hvad er det sjoveste, der er sket for dig i dag?"

Stop ind imellem op i historien og spørg, hvad barnet nu tror, der sker - brug billederne i bogen til hjælp. Spørg f.eks. "hvad tror du, der sker nu?" Vær tålmodig, stil spørgsmål og fortæl med på barnets historie. Husk, at det ikke behøver at være rigtigt!

Snak om de ting, I ser på turen og drag paralleller til tidligere oplevelser. Ser I f.eks. en edderkop, kan I snakke om andre gange, I har set en edderkop - spørg f.eks. "Kan du huske den edderkop, vi så i køkkenet? Hvad var det, vi gjorde med den?"

Kig på billeder på telefonen og snak om de oplevelser, der er billeder af - særligt dem, barnet viser interesse for. Det kan f.eks. være billeder fra fastelavn, en tur på legeplads eller andet. Spørg f.eks. "Kan du huske, da vi tog det her billede? Hvad var det, vi lavede?"