Hvad er kommunikative strategier for en størrelse?

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommunikative strategier er f.eks. forståelsen af, at man skiftes til at tale og lytte, når man taler med andre og, at det er bedre at sige "STOP" end at slå, når man bliver presset. Børn har brug for kommunikative strategier, når de skal vise, hvad de vil, hvad de ikke vil, skabe sociale relationer og opfylde sociale normer og spilleregler i deres hverdag.

Kommunikative strategier

Tips & tricks

Når I spiser, kan I være opmærksomme på bruge sproget, når I skal bede om noget - og ikke bare pege. Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på barnets udvikling ift., hvad I kan forvente, men med gode rollemodeller, vil børnene ret tidligt selv forsøge sig.

Bøger er et godt udgangspunkt for at snakke om personers reaktioner og følelser. Snak om hvordan historiens personer reagerer - og hvorfor de reagerer sådan - f.eks: ”Øj, hvor han griner. Hvorfor mon han er så glad?”

En gåtur er en god anledning til at få nogle snakke, hvor I kan øve turtagning. Vær en god rollemodel ved at lytte og spørge ind til det, barnet fortæller. Turtagning kan være ekstra svær, når der er flere børn - her kan I øve det ved, at du f.eks. siger “Når Peter har fortalt færdig, vil jeg rigtig gerne høre, hvad du vil fortælle”,

Brug telefonen til sammen at ringe til bedsteforældre, forældre eller venner. Snak med barnet om, at man starter med at sige sit navn, når telefonen bliver taget, at man lytter, når den anden taler, og at man siger farvel, inden man lægger på.