Hvad er sprogets lyde for en størrelse?

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat-hat eller er opmærksom på, at "vindue" og "vindrue" næsten lyder ens. Opmærksomhed på sprogets lyde er sammen med ordforråd og opmærksomhed på skrift og bogstaver nogle af de vigtigste forudsætninger for vejen ind i læsning og skrivning.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Sprogets lyde" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på sprogets lyde.

 

Sprogets lyde

Er der nogle lyde eller ord, som barnet endnu ikke udtaler rigtigt, er spisningen en god og rolig situation, hvor man kan have fokus på udtalen. Det er en god idé at gentage ordene med den rigtige lyd - og ikke rette på barnet. Siger barnet f.eks. “to" i stedet for "ko", kan du sige: "Det er rigtigt, det er en ko - en stor ko". Vær ekstra tydelig i udtalen.

Prøv at læse op i et langsomt tempo, hvor du er særlig opmærksom på at have en tydelig udtale og få ordenes endelser med.

Tal om hvilke lyde de forskellige ting, I ser på jeres vej, siger - f.eks. at bilerne siger ”brrrrr”, hunden siger ”vov-vov” osv.

Hvis I f.eks. spiller vendespil på tablet, kan I snakke om, hvordan de forskellige dyr/ting på brikkerne lyder. Sig f.eks.: "Se. Der er en kat. Hvordan mon katten siger?"