Hvad er sprogforståelse for en størrelse?

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gangen og tag jakken på".

Et barn vil typisk forstå en masse ord og deres betydning, før de selv begynder at tale. Der er altså en lang periode, hvor lyde samt ord bearbejdes og får mening, inden barnet bruger ordet aktivt. Du vil f.eks. kunne se barnet reagere ved at kigge mod døren, hvis du siger: ”Nu kommer far”.

I udviklingen af sprogforståelsen kan særligt ord som afhænger af situationen være svære at forstå. Det kan f.eks. være forholdsordene ("over, under, på, ved siden af" osv.)

Sprogforståelse

Tips&tricks

Lad barnet hjælpe med at dække bord, mens du siger, hvad der skal ind på bordet. Giv barnet to beskeder ad gangen som f.eks. "Kan du tage tre glas og tre tallerkener?" - vær tålmodig. Hvis barnet kun tager én af tingene, kan du spørge: “hvad var det mere, du skulle tage?” - vær gerne vedholdende.
Stil barnet spørgsmål til handlingen mens I læser - og genfortæl sammen. Hv-spørgsmål er rigtig gode, så stil spørgsmål som f.eks. "hvad var det drengen sagde til sin mor?" og "hvor var det pigen gik hen?".
Brug forholdsordene (over, under, bagved, inden i osv.) til at snakke om de ting I ser på turen. Det kan f.eks. være: “Se alle kastanjerne under træet. Der er også kastanjer oppe i træet - de er stadig inden i deres skal.”
Se programmer og/eller film sammen og snak om, hvad der sker - og hvorfor. Snak f.eks. om figurernes følelser: ”Nej hvor hun græder. Hvorfor mon hun blev så ked af det?” Gerne programmer med langsomt tempo, så det er let at følge med i handlingen.