Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er bogstavkendskab for en størrelse?

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavkendskab viser sig f.eks., når barnet genkender begyndelsesbogstavet i sit eget navn og genkender former, der minder om formen på forskellige bogstaver.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Bogstavkendskab" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på bogstavkendskab.

 

Bogstavkendskab

Tips & tricks

Tegn og skriv bogstaver med mad. I kan f.eks. skrive jeres forbogstav med remoulade eller marmelade og lave bogstaver med rosiner på yoghurten.
Flyt fokus fra selve historien og gå i stedet på jagt efter barnets forbogstav på bogens sider.
Kig efter skilte med tekst og snak om hvilke bogstaver ordene starter med. Snak om hvad bogstavet hedder, og hvordan det lyder - f.eks. er "M"s bogstavnavn "æm", men bogstavets lyd er "mmm".
Skriv SMS-beskeder sammen til familie, legeaftaler mm. Snak om hvad barnet gerne vil skrive, og hvilke bogstaver I så skal bruge. Sig alle bogstaverne højt for barnet, mens I skriver.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år oplever bogstaver og registrerer dem som en naturlig del af omgivelserne på plakater, uroer, legetøj og bøger.

2 år

Barnet på 2 år genkender og peger på bogstaver på skilte som BR og NETTO.

3 år

Barnet på 3 år ved, at der findes bogstaver i en bog. Barnet “legelæser” og peger på bogstaverne imens. 

4 år

Barnet på 4 år er opmærksomt på bogstaverne i sit eget navn og kan genkende navnet visuelt uden støtte.

5 år

Barnet på 5 år ved, hvad bogstaver er, og hvad de kan bruges til. Barnet kender måske navnet på enkelte bogstaver i sit eget navn - særligt forbogstavet - og ved måske, at der knytter sig en lyd til bogstavet.

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere