Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er opmærksomhed på skrift for en størrelse?

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at læse en sms, skrive en ønskeseddel eller genkende Bilka skiltet, bliver det opmærksomt på det særlige ved skriften - at den bærer et budskab. Den tidlige opmærksomhed på skrift er vigtig for barnets udvikling af kyndighed inden for læsning og skrivning.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Opmærksomhed på skrift" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på børnenes opmærksomhed på skrift.

 

Opmærksomhed på skrift

Tips & tricks

Kig efter skrift, tegn og tekster på kartoner, bøtter samt dåser - snak om, hvad det betyder og hvorfor, det er der. Med de mindste kan snakken tage udgangspunkt i billederne. Er der f.eks. en ko på mælkekartonen, kan I snakke om, hvad det mon betyder og hvorfor det netop er en ko, der er på billedet.
Inden I starter med at læse en bog, kan I snakke om selve bogen, mens I bruger ord som ”forside”, ”bagside”, ”tekst”, ”sider”, ”billeder” mm. I kan f.eks. tale om, hvad der er på forsiden og på bagsiden af bogen - hvad billederne viser og hvad der står.
Læg mærke til alle de skilte I kommer forbi, når I går tur - vejskilte, butiksskilte mm. - og snak om, hvad de viser og hvad de betyder. I kan både snakke om tekst, tegn, symboler, billeder osv.
Sid sammen med telefonen og snak om forskellige symboler og ikoner for apps, spil, telefon mm. I kan også skrive beskeder, hvor I bruger emojis og snakker om, hvornår man kan bruge de forskellige og hvad de betyder. Lad evt. barnet sige, hvad de gerne vil have emojien skal vise og find sammen én eller flere, der passer.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år viser interesse for billeder og figurer og peger på dem

2 år

Barnet på 2 år kan genkende billeder og symboler, f.eks. NETTO skiltet eller BR skiltet. Barnet kan se, hvad der sker på et billede, f.eks. “drengen spiller bold”.

3 år

Barnet på 3 år udvikler større forståelse for, at tegn og symboler - herunder bogstaver - bærer en betydning. Barnet kigger måske i en bog og “læser” op, mens det kører fingeren frem og tilbage over siden. Dette viser, at barnet har fået fornemmelsen af, hvordan skriften bruges. 

4 år

Barnet på 4 år “legeskriver” og sætter mærker på tegninger. Måske har barnet fået kendskab til nogle af bogstaverne i dets navn og bruger dem til at markere ejerskab over tegninger og hjemmelavede gaver.

5 år

Barnet på 5 år kender nogle af formålene med at skrive. Barnet kender forskel på bogstaver og tal og kender måske læse-/skriveretningen. Barnet går op i at kopiere bogstaver, kan skrive enkelte bogstaver og ved, hvad de hedder. Barnet laver aktiviteter, hvor skrivning indgår på eget initiativ, f.eks. leger skole.

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere