Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er sprogets lyde for en størrelse?

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat-hat eller er opmærksom på, at "vindue" og "vindrue" næsten lyder ens. Opmærksomhed på sprogets lyde er sammen med ordforråd og opmærksomhed på skrift og bogstaver nogle af de vigtigste forudsætninger for vejen ind i læsning og skrivning.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Sprogets lyde" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på sprogets lyde.

 

Sprogets lyde

Er der nogle lyde eller ord, som barnet endnu ikke udtaler rigtigt, er spisningen en god og rolig situation, hvor man kan have fokus på udtalen. Det er en god idé at gentage ordene med den rigtige lyd - og ikke rette på barnet. Siger barnet f.eks. “to" i stedet for "ko", kan du sige: "Det er rigtigt, det er en ko - en stor ko". Vær ekstra tydelig i udtalen.

Prøv at læse op i et langsomt tempo, hvor du er særlig opmærksom på at have en tydelig udtale og få ordenes endelser med.

Tal om hvilke lyde de forskellige ting, I ser på jeres vej, siger - f.eks. at bilerne siger ”brrrrr”, hunden siger ”vov-vov” osv.

Hvis I f.eks. spiller vendespil på tablet, kan I snakke om, hvordan de forskellige dyr/ting på brikkerne lyder. Sig f.eks.: "Se. Der er en kat. Hvordan mon katten siger?"

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år kan tidligt skelne enkeltlyde og prøver at efterligne de lyde, forældrene laver. Barnet eksperimenterer med selv at lave lyde og pludrer med b-, p- og m-lydene f.eks. “ba, ba, ba” eller “ma, ma, ma”.

 

Ved 1 års alderen begynder barnet at kunne skelne mellem de enkelte ord i de voksnes tale og bliver mere opmærksomt på de forskellige lyde. Barnet øver sig i at sætte sproglyde sammen til ord, f.eks. “baba” for “brandbil”.2 år

Barnet på 2 år kan skelne enkeltlyde og ved at f.eks. “mad” og “bad” er to forskellige ord.

3 år

Barnet på 3 år bliver opmærksomt på hverdagslyde som f.eks. lyden af en ambulance eller en hund, der gør. Barnet ved, hvor lydene kommer fra. Barnet begynder at vise interesse for rim.

4 år

Barnet på 4 år begynder at kunne finde frem til begyndelses-lyden i et ord, f.eks. ”mmm-us, sss-ol”. Barnet laver selv rim med forskellige sproglyde.

5-6 år

Barnet på 5 år udvikler sin opmærksomhed på sproglyde og bliver i stand til at opdele og sammensætte enkeltlyde. Eksempelvis er barnet i stand til at høre, at ordet ”bil” består af de 3 forskellige lyde "b"-"i"-"l".

 

Barnet på 6 år skal gerne have færdigudviklet sin udtale af sprogets lyde og barnets udtale lyder som en voksens udtale.

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere