Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

SprogØen for alle

En stor del af SprogØen er gratis tilgængelig for alle! Under menupunktet Sprogområder kan du blive klogere på alle de forskellige områder, sproget består af. Du kan læse mere om de gennemsnitlige milepæle i børns sproglige udvikling og se konkrete tips og tricks til, hvordan du kan understøtte barnets sproglige udvikling i helt almindelige hverdagssituationer.

Under Aktiviteter har vi låst de to første aktiviteter op, så du kan se, hvordan aktiviteterne på SprogØen er bygget op.

 

Hjertelig velkommen til SprogØen og god fornøjelse med at klikke dig rundt på siden.

Alt til sprogarbejdet i dagtilbud og indskoling!

Med login til SprogØen får du 100-vis af sprogpædagogiske aktiviteter til vuggestue, dagpleje, børnehave samt indskoling - og der kommer nye aktiviteter til hver måned. Til hver aktivitet er der inspiration til at inkludere børn med sproglige udfordringer, hvordan du kan brede indholdet fra aktiviteten ud i hverdagen og forældrebreve med tips til sprogunderstøttelse i hjemmet. Herudover er der printklare spil, samtalekort mv. til de aktiviteter, der kræver det. Under menupunktet Aktiviteter har vi låst de to første aktiviteter op, så du kan se, hvordan aktiviteterne på SprogØen er bygget op.

 

SprogØen kan bruges til at igangsætte sprogpædagogiske tiltag på baggrund af sprogvurderinger, men SprogØen kan også bruges som inspirationsværktøj til generel sprogpædagogik - helt uafhængigt af sprogvurderingerne.

Se mere om indhold og priser på SprogØen her

Et godt sprog skaber...

Sprog er mange ting

Sproget består af mange dele. En del af sproget er det, man kan høre, når barnet taler - altså hvordan ordene udtales, om sætningerne hænger sammen og om det, barnet fortæller, giver mening. En anden del af sproget, kan man ikke umiddelbart høre, men det er alt det, der foregår indeni barnet. Det kan f.eks. være, om barnet forstår de beskeder og ord, det hører, og om barnet har en forståelse af, hvordan man bruger sproget sammen med andre mennesker - f.eks at man skiftes til at tale og lytte.

Alt det kan du læse meget mere om, under de forskellige sprogområder her, hvor du også kan blive klogere på de gennemsnitlige milepæle i den sproglige udvikling og få konkrete tips og tricks til at understøtte hvert enkelt sprogområde i jeres hverdag.

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere

Prøv vores værktøjer