Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er opdeling af ord for en størrelse?

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord - f.eks. bliver de to ord "vand" og "pyt" til det nye ord "vandpyt", når de sættes sammen. Evnen til at opdele ord og lave sammensatte ord er vigtig for barnets kommunikation, da det gør det lettere for barnet at forstå betydningen af de, ofte ret lange, sammensatte ord. Det er f.eks. lettere for barnet at forstå hvad en "vandpyt" er, når det forstå at ordet kan deles op - at en "vandpyt" altså er "en pyt af vand". Samtidig hjælper det barnet til at være kreativ med sproget og øger barnets opmærksomhed på de lyde, som sproget er bygget af.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Opdeling af ord" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på opdeling af ord.

 

Opdeling af ord

Tips & tricks

Snak om de sammensatte ord, I støder på, mens I spiser. Snak f.eks. om hvorfor kødsovs mon hedder kød-sovs - at det er sovs med kød i. Andre eksempler kan være mælke-karton, banan-skrald, chokolade-kiks mm.
Stop op i historien, når I støder på sammensatte ord og snak om, hvorfor ordet mon er, som det er. Et eksempel kan være en historie med en fugle-unge, hvor I kan snakke om, at det nok hedder en fugle-unge, fordi det er en fugl, men at den ikke er voksen endnu.
Prøv at finde sammensatte ord, mens I går tur - og snak om, hvilke ord de er sat sammen af. Det kan være, at I ser en “politi-bil”, en “græs-plæne”, en “hunde-hvalp”, en “heste-stald” og meget andet.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

4 år

Barnet på 4 år forstår, at et ord kan laves om til to ord, hvis det deles - f.eks. at "skoletaske" kan blive til "skole" og "taske". Barnet vil i nogle tilfælde eksperimentere med sammensatte ord - f.eks. ved barnet, at der er noget, der hedder en skovsø og vil måske kalde skovens træer for "skov-træer". Barnet kan deltage i aktiviteter hvor der hoppes eller klappes ord i stavelser.

5 år

Barnet på 5 år kan lave sammensatte ord og skille dem ad igen, f.eks. kan barnet dele "julemand" op i "jule" og "mand" og forklare ordenes forskellige betydninger. Barnet kan selv lave forskellige sammensatte ord ud fra ét enkelt ord - f.eks. kan barnet med udgangspunkt i ordet "nisse" lave ord som "nisse-hue", "nisse-grød" og "nisse-mand".

6 år

Barnet kan klappe stavelser og opdele ord i stavelser - f.eks. “kat-ten”. Barnet kan også sammensætte ord, så de bliver til nye ord - f.eks. ”brand-mand”. 

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere