Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er rim for en størrelse?

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene rigtigt i sproget - både i forhold tale og i forhold til skrift. At lege med rim er altså med til at styrke børnenes forudsætninger for læse- og skriveudviklingen - samtidig med, at mange børn synes, det er sjovt.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Rim" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på rim.

 

Rim

Tips & Tricks

Leg med navnene i familien og lav små vrøvlerim, som f.eks. Victor-madictor, mor-bador, far-satar, Anna-badanna osv.

Læs bøger med rim, remser og sange, der passer til barnets interesser. Du skal ikke lade dig holde tilbage af, at du ikke kender melodierne - det er mindst lige så fint at læse sangteksterne højt.

Lav vrøvlerim, når I går en tur. I kan f.eks. finde på rim til de ting, I ser. Ser I f.eks. en flok fugle, gælder det om først at finde noget, der rimer på “fugle”. Det er legen med rim, der er det vigtige, så et vrøvlerim som “fugle-badule” kan være lige så fint som “fugle-ugle”.

Der er uanede muligheder for at finde rim, remser og sange i det digitale univers. Sæt jer sammen og lyt til sange og/eller rim, som passer til barnets interesser.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og, at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år viser glæde og ro, når der bliver sunget. Barnet nyder, at de samme sange synges igen og igen.

Ved 1 års alderen er barnet opmærksomt og deltager i sanglege med rim og remser. Især lege med fagter vækker glæde, og en del børn vil forsøge at efterligne fagterne, før de forsøger sig med at efterligne remsernes sproglige indhold.

2 år

Barnet på 2 år deltager i sang- og fagtelege samt lege med rim og remser. Barnet tager selv initiativ til at gentage sange, rim og remser for sig selv og andre.

3 år

Barnet på 3 år interesserer sig for rim og remser og prøver sig frem med forskellige ord for at se, om de rimer. Barnet kan eftersige korte rim og remser, de kender godt.

4 år

Barnet på 4 år begynder at kunne høre, om to ord rimer og “leger” med rim og vrøvlerim.

5-6 år

Barnet på 5 år kan lave sine egne vrøvlerim som f.eks. “go’nat din hat” eller “Willy elsker chili”.

 

Barnet på 6 år kan forskellige remser udenad - f.eks. ugedage, tælleremser og alfabetsange.

Andre sprogområder

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere