Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er ordforråd for en størrelse?

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord og tillægsord. Et godt ordforråd har betydning for barnets deltagelsesmuligheder - både i forhold til samværet med andre mennesker og i forhold til at lære nyt. Ordforrådet er også afgørende for barnets forståelse af meningen i det andre siger og for hans/hendes læse-og skriveudvikling.

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Ordforråd" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på ordforråd.

 

Ordforråd

Tips & tricks

Når I spiser er der gode muligheder for at bruge mange forskellige ord. Snak f.eks. om den mad og de drikkevarer (overkategorier), der er på bordet. Snak om hvad det er, hvor det kommer fra og hvordan det smager (surt, sødt, bittert mm.).
Hvis I møder nye ord i historien, kan I stoppe op og snakke om, hvad ordene betyder. Spørg f.eks.: ”Ved du hvad en pyjamas er?” - ”Hvad tror du, det kan være?” Hvis barnet ikke kender ordet, kan I snakke om betydningen - relater meget gerne til noget barnet kender til. F.eks: “En pyjamas er en slags nattøj med natbukser og nattrøje“.
Snak om de ting I ser på turen - brug meget gerne specifikke ord. Ser I f.eks. mange fugle på turen, kan I sætte ord på, hvad det er for en slags fugle: "Se alle fuglene - der er vist både duer og solsorte. Kan du se de grå - det er duer og de sorte er solsorte."
Der er rigtig mange ting - og mange nye ord, I kan snakke om, når I sammen bruger en tablet, telefon eller lignende. Sæt ord på ting og begreber som f.eks.: knap, kode, brugernavn, swipe o.lign. - snak om hvad ordene betyder.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år lytter til forældrenes stemmer og følger deres blik og bevægelser. Barnet kan rette opmærksomheden mod noget, forældrene viser og hører de ord, forældrene bruger - f.eks. “se, det er mormor”.

Barnet begynder i løbet af det første leveår at bruge kropssprog til at vise andre mennesker bestemte genstande. Barnet lærer sit eget navn at kende og begynder at reagere på ord fra hverdagen som f.eks. “banan” og “mor”.

 

Ved 1 års alderen siger barnet typisk sine første ord. De første ord er ofte kendt fra hverdagen som f.eks. “hej” og “tak” eller lydord som f.eks. “vov” og “muuh”. Barnet forsøger at ”sige efter” og gentage det, de voksne siger. “Spørgealderen” sætter nu ind, og barnet begynder at spørge: ”Ah det?" Barnet har typisk et aktivt ordforråd på cirka 250 ord, primært bestående af navneord og udråbsord, relateret til nære personer og genstande, f.eks. “hej”, “se”, “hov” og “mor”.

 

Imellem 20 og 24 måneders alderen starter ”ordforråds-spurten”. Før denne alder lærer barnet ca. 3 ord om måneden – under ”ordforråds-spurten” lærer barnet typisk 10-20 nye ord om ugen.

2 år

Barnet på 2 år lærer i "ordforrådsspurten" (som sætter ind omkring 20-24 måneders alderen) mellem 10-20 nye ord om ugen. Barnet bruger især navneord fra sin nære verden som fx ”ble”, ”bold”, ”bus” og ”nej”, men også stedord som ”mig” og ”min” dukker op i barnets ordforråd. Man begynder også at kunne høre barnet bruge udsagnsord som f.eks. ”sove” og senere også tillægsord som fx ”sød”.

3 år

Barnet på 3 år bruger mange ord - typisk ord som er meningsfulde og betyder noget i barnets egen verden f.eks. ord som: "lege", "agurk", "inde" og "ude". Barnet anvender mange navneord for konkrete ting f.eks. "dyne", og begynder også at bruge abstrakte begreber som f.eks. “i dag”.

 

Barnet bruger nu "en" og "et" - f.eks. "en mus", og der dukker flere og flere udsagnsord op i barnets sprog. Det kan f.eks. være ord som "putte" og "lege", men også udsagnsord som f.eks. "kan", "vil", "skal" og "må". Stedord som "mig", "han", "hun", "de" og "vi" høres også i barnets sprog. Herudover bruger barnet enkelte ejestedord som ”min” og ”hans”, såvel som enkle forholdsord - f.eks. "i", "på", "før" og "med", og de nægtende ord "ikke" og "ingen".

4 år

Barnet på 4 år begynder at bruge mere avancerede ord til at udtrykke sine følelser - du kan f.eks. høre barnet sige: "jeg er heldig". Barnet begynder også at bruge ord for tid som f.eks. "i morgen" og "i går". Der dukker også overbegreber som "tøj", "frugt" og "legetøj" op i barnets sprog. Barnet bruger nu de personlige stedord, som f.eks. "jeg", "du", "han" og "hun" rigtigt.

5-6 år

Barnet på 5 år begynder at bruge nuancerede ord for følelser som f.eks. "savne" og "misundelig". Barnet kender og bruger ord for former, farver, tal og bogstaver.

 

Barnet på 6 år har et ordforråd på ca. 2600 ord, der bruges aktivt og et passivt (receptivt) ordforråd på 20.000- 24.000 ord - altså ord som barnet forstår betydningen af, men måske ikke selv bruger. Barnet kender nogle overbegreber som f.eks. dyr og tøj. Barnet kan beskrive og definere ord – det kan f.eks. svare på spørgsmål som ”Hvad er en spade?”, eller ”Hvad betyder det at være munter?”.

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere