Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Sprog og glæde ved læring

At lære…

For at kunne lære og udvikle sig har barnet brug for at indgå i sociale samspil og relationer. At være en værdsat del af fællesskabet er dermed en forudsætning for, at barnet kan lære og udvikle sig i sociale praksisfællesskaber, hvor barnet har mulighed for at se på, hvad andre børn og voksne gør og lære af det. Barnet har brug for gode kommunikative strategier for at kunne indgå i de sociale samspil og fællesskaber, hvor læringen finder sted. Det er nødvendigt for barnet at kunne blive i en leg eller samtale i længere tid ad gangen, for at der kan finde udvikling og læring sted. De kommunikative strategier er på den måde med til at give barnet adgang til sociale arenaer, hvor mulighederne for læring findes.

Et godt ordforråd og en god sprogforståelse er også en del af nøglen til læring og udvikling. Når barnet forstår de beskeder og forklaringer, der gives fra andre børn og voksne, har det mulighed for at danne erfaringer, der kan bruges i andre situationer. Hvis barnet ikke forstår sammenhænge og meninger i forskellige hændelser og handlinger, mindskes mulighederne for læring. På den måde danner alle de sproglige områder tilsammen en vigtig forudsætninge for barnets muligheder for at lære og danne nye erfaringer i meningsfulde sociale fællesskaber.

 

(Broström: 2009, Vygotsky: 1978, Tomasello: 2009, Lave & Wenger: 1991)

 

TILBAGE TIL FORSIDEN