Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Sprog, selvtillid og selvværd

At tro på sig selv….

Følelsen af at være god nok og modet til at kaste sig ud i nye udfordringer, har med selvværd og selvtillid at gøre. For at barnet kan føle sig som en værdsat del af de fællesskaber, det befinder sig i, er der brug for sproglige kompetencer, der gør barnet i stand til at kommunikere effektivt med andre mennesker. Barnet har både brug for selv at kunne kommunikere effektivt og for at kunne forstå det, som andre mennesker kommunikerer. Barnet har brug for at kunne forstå de positive tilkendegivelser, det får fra omgivelserne, når det f.eks. har gjort noget godt for en ven eller har klaret en opgave flot. Responsen fra omgivelserne er en vigtig del af barnets identitetsdannelse, og på den måde spiller barnets sprogforståelse en vigtig rolle i identitetsudviklingen. Barnet spejler sig i de fortællinger, der skabes om det, og på den måde kan barnets kommunikative strategier og sprogforståelse være afgørende for udviklingen af et godt selvværd.

Barnets selvtillid er afgørende for, om det føler lyst og mod i situationer, hvor det stilles overfor nye opgaver eller nye oplevelser. I disse situationer har barnet brug for en god sprogforståelse for at kunne forstå indholdet i oplevelsen/opgaven. Barnet har ligeledes brug for at kende til ord for tid, sted, varighed, omfang osv. for at kunne forestille sig, hvordan en ny oplevelse eller begivenhed udspiller sig. Hvis barnet kan forestille sig en begivenhed eller opgave og se for sig, hvordan den udspilles, vil barnets ofte have lyst og mod til at deltage i aktiviteten. Dermed bliver et godt sprog både afgørende for barnets selvtillid og selvværd.

 

(White:2008, Ritchie:2012) 

 

TILBAGE TIL FORSIDEN