Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Sprog som forudsætning for sociale fællesskaber

At være en del af sociale fællesskaber...

Børn udvikler sprog i sociale samspil, men et godt sprog er også en forudsætning for, at kunne indgå effektivt i sociale samspil. Denne dobbelthed gør, at børn med et godt sprog ofte vil fungere godt i sociale samspil, vil kunne lege med mange forskellige børn og vil kunne lege mange forskellige lege. Omvendt kan sproglige udfordringer give anledning til udfordringer i sociale samspil, hvilket begrænser mulighederne for sproglig udvikling. Derfor er det meget vigtigt, at børn med begrænsede sproglige ressourcer, f.eks. inden for områderne ordforråd, sprogforståelse og kommunikative kompetencer, får støtte af voksne omkring dem, så de ikke går glip af de udviklingsmuligheder der ligger i leg og socialt samspil.

 

(Tomasello: 2003, Vygotsky: 1978)

 

TILBAGE TIL FORSIDEN