Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Når I skiftes til at tale...

Når du bruger turtagning i kommunikationen med barnet, kan samspillet mellem jer vare længere, og på den måde får barnet flere muligheder for at lære at bruge sproget. Turtagning kan foregå i samtale, hvor I skiftes til at sige et ord, en sætning eller en lyd. Turtagning kan også ske i leg, hvor i skiftes til at køre med en bil eller hælde the op. Gennem turtagning lærer barnet om hvordan det medvirker i en samtale og bevidstheden om turtagning i samtaler styrker på den måde barnets evne til at begå sig socialt.

 

Når du skal have fokus på turtagning med dit barn er det en god ide at du:

Viser med ansigtsudtryk og kropssprog, at du venter på at barnet siger/giver udtryk for noget. Smil, nik, peg og læn dig frem for at vise at det er barnets tur til at kommunikere.

Holder pause i kendte sange eller sanglege og afventer at barnet fortsætter

Stiller spørgsmål, der holder samtalen med barnet i gang, f.eks. “eller”-spørgsmål “vil du have æble eller pære?” eller Hv-spørgsmål “Hvad kan du godt lide at spise til morgenmad?”

 

(Tips og tricks er inspireret af principperne fra “The Hanen Programme”)

 

TILBAGE TIL FORSIDEN